Letterkunde

2. Letterkunde

2. 1. Boeken

T’Sjoen, Y. (2017). ‘Die suiderkruis bo ’n berg’. Opstellen over poëzie in Afrikaans en Nederlands. Gent/ Stellenbosch: Academia Press/SUN. [in voorbereiding]

T’Sjoen, Y. (2017). Rakelings. Ter gelegenheid van de oprichting van de Gentse leerstoel Zuid-Afrika: talen, literaturen, cultuur en maatschappij. Antwerpen: W∞lf. 289 pps.

T’Sjoen, Y. (2016). Een geschiedenis van de Afrikaanse literatuur in Zuid-Afrika & Mini-essays. Gent: W∞lf. 193 pps.

 

2.2. Redactie van boeken

T’Sjoen, Y., & Foster, R. m.m.v. Engels, L. (Red.) (2017). Nederlandse literatuur in Zuid-Afrika. Lage Landen Studies. Gent: Academia Press en Internationale Vereniging voor Neerlandistiek. [in voorbereiding]

T’Sjoen, Y., & Ronel Foster (Red.) (2012). Toenadering. Literair grensverkeer tussen Afrikaans en Nederlands/Literêre grensverkeer tussen Afrikaans en Nederlands. Leuven/Den Haag: Acco. 353 pps.  [Guaranteed Peer Reviewed Content]

T’Sjoen, Y., Foster, R., & Vaessens, T. (Red.) (2009). Over grenzen. Een vergelijkende studie van Nederlandse, Vlaamse en Afrikaanse poëzie/Oor grense. ’n Vergelykende studie van Nederlandse, Vlaamse en Afrikaanse poësie. Leuven/Den Haag: Acco. 423 pps.

 

2.3. Hoofdstukken in boeken

Brinkman, I. (1998). Ethnography and literature: Troubled waters and Eharo lyahompa by Joseph Diescho. In H. Behrend & T. Geider (Eds.), Afrikaner schreiben zurück. Texte und Bilder afrikanischer Ethnographen (pp. 275-295), Cologne:  Rüdiger Köppe Verlag.

Buelens, G. (2009). Catastrophe, Citationality and the Limits of Responsibility in ‘Disgrace’. In D. Hoens, S. Jöttkandt & G. Buelens (Eds.),  The Catastrophic Imperative: Subjectivity, Time and Memory in Contemporary Thought (pp. 154-170), Houndmills: Palgrave Macmillan.

Craps, S. (2013). Chapter 4: Ordinary Trauma in Sindiwe Magona’s Mother to Mother. In S. Craps (Ed.), Postcolonial Witnessing: Trauma Out of Bounds (pp. 44-59), Houndmills: Palgrave Macmillan.

T’Sjoen, Y. (2016). Internationale tekstbewegingen. Pleidooi voor ‘foreign reading’ van literaire teksten. In W. Engelbrecht & B. Hamers (Red.), Over de grens bekeken. Transmissie van de cultuur van de Lage Landen (pp. 27-41), Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

T’Sjoen, Y. (2014). Zoals een grens op de kaart. Nederlandse literatuur in vergelijkend perspectief. Gevalstudies. Gent: Academia Press,. 258 pps. [enkele hoofdstukken over Afrikaanse poëzie]

T’Sjoen, Y. (2013). “Lang aktueel blijven”. Breyten Breytenbach in de poëzie van Rutger Kopland. In P. Liebregts, O. Praamstra & W. van Zyl (Red.), Zo ver & zo dichtbij. Literaire betrekkingen tussen Nederland en Zuid-Afrika (pp. 123-135), Amsterdam: Suid-Afrika Instituut.

T’Sjoen, Y. (2012). Sheila Cussons en Wilma Stockenström in de Nederlandse literatuur. Aanzetten voor een receptiestudie. Literair-institutionele positionering en kritische ontvangst van twee Zuid-Afrikaanse dichters in Nederland. In Y. T’Sjoen & R. Foster (Red.), Toenadering. Literair grensverkeer tussen Afrikaans en Nederlands/Literêre grensverkeer tussen Afrikaans en Nederlands (pp. 319-339), Leuven/Den Haag: Acco. [Guaranteed Peer Reviewed Content]

T’Sjoen, Y., & Foster, R. (2012). Woord vooraf. In Y. T’Sjoen & R. Foster (Red.),  Toenadering. Literair grensverkeer tussen Afrikaans en Nederlands/Literêre grensverkeer tussen Afrikaans en Nederlands (pp. 7-26), Leuven/Den Haag: Acco. [Guaranteed Peer Reviewed Content]

T’Sjoen, Y. (2009). “In de trein naar het diepe Kaapstad”. Karel Jonckheere en Zuid-Afrika. In R. Foster, T. T’Sjoen & T. Vaessens (Red.). Over grenzen. Een vergelijkende studie van Nederlandse, Vlaamse en Afrikaanse poëzie/Oor grense. ’n Vergelykende studie van Nederlandse, Vlaamse en Afrikaanse poësie (pp. 153-172), Leuven/Den Haag: Acco, 2009.

T’Sjoen, Y., Foster, R., & Vaessens, T. (2009). Woord vooraf. In R. Foster, Y. T’Sjoen & T. Vaessens (Red.), Over grenzen. Een vergelijkende studie van Nederlandse, Vlaamse en Afrikaanse poëzie/Oor grense. ’n Vergelykende studie van Nederlandse, Vlaamse en Afrikaanse poësie (pp. 9-17), Leuven/Den Haag: Acco.

 

2.4. Artikelen

Bourgeus, C., & T’Sjoen, Y. (2017) Breyten Breytenbachs poëzie in Raster. Tydskrif vir Letterkunde. ’n Tydskrif vir Afrikaanse letterkunde/A Journal for African Literature, 54 (2), 26-41.

Buelens, G., & Hoens, D. (2007). ‘Above and beneath classification’ Bartleby, Life and Times of Michael K, and syntagmatic participation. Diacritics:a review of contemporary criticism, 37(2-3), 157–170.

Craps, S. (2010). Wor(l)ds of Grief: Traumatic Memory and Literary Witnessing in Cross-Cultural Perspective. Textual Practice,  24(1), 51-68.

Craps, S., & Buelens, G. (2008). Introduction: Postcolonial Trauma Novels. Postcolonial Trauma Novels, edited by Stef Craps and Gert Buelens, special double issue of Studies in the Novel, 4(1-2), 1-12.

Craps, S. (2007). J. M. Coetzee’s Waiting for the Barbarians and the Ethics of Testimony. English Studies: A Journal of English Language and Literature, 88(1), 59-66.

T’Sjoen, Y. (2017). Vlaamse Boerenbruiloft rond 1900. Zacht Lawijd. Literair-historisch tijdschrift, 16 (2), 4-26.

T’Sjoen, Y. (2016). “Met die taal rondom”. In Memoriam Adam Small (1936-2016). Poëziekrant, 40, 90-91.

T’Sjoen, Y. (2015). Breyten Breytenbach in een zijspiegel: Het vizier van H.C. ten Berge. Transnationale laterale beweging en particuliere “hetero-images” van een literaire actor. Werkwinkel. Journal of Low Countries and South African Studies/Tijdschrift voor Nederlandse en Zuid-Afrikaanse Studies/Tydskrif vir Nederlandse en Suid-Afrikaanse Studies, 10 (1), 33-50.

T’Sjoen, Y. (2015). Schrijven na Auschwitz, na apartheid, na de digital turn. Tydskrif vir Letterkunde. ’n Tydskrif vir Afrika-letterkunde/A Journal for African Literature, 52(1), 93-111.

T’Sjoen, Y. (2015). Charl-Pierre Naudé en Gert Vlok Nel in Nederland en Vlaanderen. Laterale transnationale bewegingen van Afrikaanstalige schrijvers naar Nederlands en Engels. Tydskrif vir Geesteswetenskappe/Journal of Humanities, 55(1), 111-122.

T’Sjoen, Y. (2015). Breyten Breytenbach in een zijspiegel: Het vizier van H.C. ten Berge. Transnationale laterale beweging en particuliere “hetero-images” van een literaire actor. Werkwinkel. Journal of Low Countries and South African Studies/Tijdschrift voor Nederlandse en Zuid-Afrikaanse Studies/Tydskrif vir Nederlandse en Suid-Afrikaanse Studies, 10(1), 33-50.

T’Sjoen, Y. (2014) E-POS II. Transnationale relaties in de poëzie van Peter Holvoet-Hanssen en Charl-Pierre Naudé. Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans, 21(2), 42-69.

T’Sjoen, Y. (2014). “[D]ie koue bewe”. Stilstand en beweging in de orfische ruimte van Breyten Breytenbachs gedicht ‘autobiotrophy’. Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans, 21(1), 61-70.

T’Sjoen, Y., m.m.v. Luwaert, E. (2014). “Als muren verbrokkelen” in “dansende ruimten”. Over de eigenzinnigheid van Breyten Breytenbachs kunstenaarschap. Poëziekrant, 38(6), 13-17.

T’Sjoen, Y. (2013) Beloken blikvelden in de Lage Landen: eenentwintigste-eeuwse receptie van Nederlandse vertalingen van Afrikaanse poëzie (Ingrid Jonker, Antjie Krog en Ronelda S. Kamfer). Tydskrif vir Letterkunde. ’n Tydskrif vir Afrikaanse letterkunde/A Journal for African Literature, 50(1), 1-20.

T’Sjoen, Y. (2012). “Zou de wereldbol een beetje aan het leeglopen zijn?” Herman de Coninck over het Afrikaans en Afrikaner maatschappij, cultuur en politiek. Tydskrif vir Letterkunde. A Journal for African Literature, 49(2), 5-24.

T’Sjoen, Y. (2012). Sheila Cussons en Wilma Stockenström in de Nederlandse literatuur. Aanzetten voor een receptiestudie. Literair-institutionele positionering en kritische ontvangst van twee Zuid-Afrikaanse dichters in Nederland. Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans, 19(2), 106-125.

T’Sjoen, Y. (2008). “In de trein naar het diepe Kaapstad”. De maiden trip van Vlaams literair ambassadeur Karel Jonckheere in Zuid-Afrika: Een reconstructie. Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans, 15(2), 138-157. Ook in Zacht Lawijd. Literair-historisch tijdschrift, 7(4), 5-27 (oktober-december 2008).

T’Sjoen, Y. (2007). Achter de trommels. Het Afrikaner nationalisme als bouwsteen voor het ideologische discours van de Vlaamse Beweging (ca. 1875-1921). Werkwinkel. Journal of Low Countries and South African Studies/Tijdschrift voor Nederlandse en Zuid-Afrikaanse Studies/Tydskrif vir Nederlandse en Suid-Afrikaanse Studies, 2, 51-76.

T’Sjoen, Y. (2001). De mythe van het “hartseerkind”. Ingrid Jonker als “belangrijkste icoon van de Zuid-Afrikaanse dichtkunst”. Poëziekrant, 25(3), 57-61. Ook in: T’Sjoen, Y. (2005). De gouddelver. Over het lezen van poëzie (pp. 240-248), Tielt/ Amsterdam: Lannoo/Atlas.

 

2.5. Redactie van tijdschriften

Craps, S., & Buelens, G. (Eds.) (2008). Postcolonial Trauma Novels, special double issue of Studies in the Novel, 40, 1-2.

 

2.6. Bachelor- en Masterscripties

2015-2016

Cruyt, K. ‘Jy maak my groot’. Onderzoek naar de relatie tussen Antjie Krog en haar biologische moeder in haar poëtisch oeuvre en autobiografisch geïnspireerde romantrilogie (master Taal- en Letterkunde, Universiteit Gent, academiejaar 2015-2016, promotor Yves T’Sjoen).

Engels, L. “Vele Lewens van Adamastor”, de mythische figuur Adamastor (Os Lusiadas) in drie Zuid-Afrikaanse romans (master Taal- en Letterkunde, academiejaar 2015-2016, promotor Yves T’Sjoen).

Hugelier, I. ‘Begint en eindigt alles met kleur?’. André Brinks Spiegel (2008) in het licht van de postkoloniale geheugenstudies (master-na-master Literatuurwetenschappen, KU Leuven, academiejaar 2015-2016, promotor Yves T’Sjoen).

Sabbe, C. The Growth of Feminist Themes from Anti-Apartheid to the Present. Using the Autobiographical Work of Three Female Writers: Ellen Kuzwayo, Sindiwe Magona and Pregs Govender (master Afrikaanse Talen en Culturen, Universiteit Gent, academiejaar 2015-2016, promotor Annelies Verdoolaege, copromotor Yves T’Sjoen).

2014-2015

Kruithof, H. ‘Ek wou jou so graag aan ons plek van herkoms bind met woorde’. Over genre, politiek en identiteit in Dominique Botha’s Valsrivier (master Taal- en Letterkunde, Universiteit Gent, academiejaar 2014-2015, promotor Yves T’Sjoen).

Luwaert, E. ‘De stad biedt kansen, de stad maakt kwetsbaar’. Een literatuursociologisch onderzoek naar de representatie van socio-economische ongelijkheid in de 21e eeuwse Zuid-Afrikaanse metropool (master Vergelijkende Moderne Letterkunde, Universiteit Gent, academiejaar 2014-2015, promotor Bart Keunen, copromotor Yves T’Sjoen).

Raes, B. ‘Wat sal van my word… Onderzoek naar de beeldvorming van Ingrid Jonker in de Lage Landen (bachelor Taal- en Letterkunde, Universiteit Gent, academiejaar 2014-2015, promotor Yves T’Sjoen).

Robbe, D. ‘Daar was nooit plek vir die kritiese kop nie, dit was altyd die dogter, die minnares’. Ideologiekritische analyse van de poëzie van Ingrid Jonker (master Vergelijkende Moderne Letterkunde, Universiteit Gent, academiejaar 2014-2015, promotor Yves T’Sjoen).

 

2013-2014

Kruithof, H. ‘Dit sal baie leeg wees’ ‘Ja, dit sal baie leeg wees’. Tekstinterpretatief commentaar bij drukvergelijkend onderzoek naar een canonieke Zuid-Afrikaanse roman (bachelor Taal- en Letterkunde, Universiteit Gent, academiejaar 2013-2014, promotor Yves T’Sjoen).

Luwaert, E. Het magisch realisme in het proza van S.P. Benjamin (master Taal- en Letterkunde, Universiteit Gent, academiejaar 2013-2014, promotor Yves T’Sjoen).

2012-2013

de Munster, A. An Investigation of the Process of Rebuilding Identity in Antjie Krog’s Literature and its Effect on the Reader: An Analysis of Dogter van Jefta, Lady Anne and Country of My Skull (master Taal- en Letterkunde, Universiteit Gent, academiejaar 2012-2013, promotor Yves T’Sjoen).

van Elsuë, K. Honderd jaar Anglo-Boerenoorlog: spanningsveld tussen historische bronnen en fictioneel proza van het Afrikaans (master Afrikaanse Talen en Culturen, Universiteit Gent, academiejaar 2012-2013, promotor Yves T’Sjoen).

2011-2012

Fourie, R. A Postcolonial and Ecocritical Reading of Marlene van Niekerk’s Modern plaasroman Agaat (master-na-master Literatuurwetenschappen, KU Leuven, academiejaar 2011-2012, promotor Yves T’Sjoen).

2010-2011

Fourie, R. The Relation between Trauma and Magical Realism in Op soek na generaal Mannetjies Mentz by Christoffel Coetzee (master Vergelijkende Moderne Letterkunde, Universiteit Gent, academiejaar 2010-2011, promotor Yves T’Sjoen, copromotor Kathleen Gyssels).

1998-1999

Rondas, E. Appels in de Opskamer. Die Reuk van Appels door Mark Behr (Licentiaatsverhandeling Germaanse Talen, Universiteit Gent, academiejaar 1998-1999, promotor Dirk Coigneau, leescommissaris Yves T’Sjoen).

1997-1998

Valcke, E. ‘Die wêreld is ons woning nie’. Thematiek en vormgeving in het Afrikaans toneelwerk van Reza de Wet (Licentiaatsverhandeling Germaanse Talen, Universiteit Gent, academiejaar 1997-1998, promotor Dirk Coigneau, leescommissaris Yves T’Sjoen).

 

2.7. Doctoraten

Bonthuys, M. (1990-2009). ’n Vergelykende ondersoek na die toekenning van debuutpryse vir Afrikaanse en Nederlandstalige poësie. Ronel Foster (promotor, Universiteit Stellenbosch) en Yves T’Sjoen (copromotor).

Botes, N. (2016). Vrouwelijke postkoloniale subjectiviteit in de Afrikaanse literatuur.
Kathleen Ghyssels (promotor, Universiteit Antwerpen) en Andries Visagie (copromotor, Universiteit Stellenbosch). Leescommissie: Yves T’Sjoen e.a.

Hamman, N. (2016). Gestorwe geliefdes: die neerslag van die mite van Orfeus en Euridike in die rekonstruksie van die selfnarratief in geselekteerde Afrikaans en Nederlandse bundels. Hein Viljoen (promotor, Noordwes-Universiteit). Leescommissie: Yves T’Sjoen e.a. Noordwes-Universiteit Potchefstroomkampus.

Roux, A. (2015). Landschap in de poëzie van Breyten Breytenbach en Lucebert.
Hein Viljoen (promotor, Noordwes-Universiteit), Odile Heynders (Universiteit Tilburg) en Thomas Vaessens (Universiteit van Antwerpen; copromotoren). Leescommissie: Heilna du Plooy, Yves T’Sjoen en Louise Viljoen. Noordwes-Universiteit Potchefstroomkampus.

Smit, M. Poësie op die podium: ‘n oorsig van die Afrikaanse poësiesisteem binne ‘n internasionale konteks. Ronel Foster (promotor) en Geert Buelens (copromotor, Universiteit Utrecht). Leescommissie: Yves T’Sjoen e.a.

 

2.8. Organisatie van lezingen

Engels, L. (2017). Leeskring Afrikaanse literatuur 6. Gents centrum voor het Afrikaans en de studie van Zuid-Afrika (UGent) en Vlaams-Zuid-Afrikaanse cultuurstichting, Gent, België, 06/06/2017. [Louise Viljoen over Breyten Breytenbach, Dog Heart]

Engels, L. (2017). Leeskring Afrikaanse literatuur 5. Gents centrum voor het Afrikaans en de studie van Zuid-Afrika (UGent) en Vlaams-Zuid-Afrikaanse cultuurstichting, Gent, België, 16/03/2017. [Anton Raath over Etienne Leroux, Magersfontein, o Magersfontein]

Engels, L. (2016). Leeskring Afrikaanse literatuur 4. Gents centrum voor het Afrikaans en de studie van Zuid-Afrika (UGent) en Vlaams-Zuid-Afrikaanse cultuurstichting, Gent, België, 8/12/2016. [Vamba Sherif over John M. Coetzee, The schooldays of Jesus]

Engels, L. (2016). Leeskring Afrikaanse literatuur 3. Gents centrum voor het Afrikaans en de studie van Zuid-Afrika (UGent) en Vlaams-Zuid-Afrikaanse cultuurstichting, Gent, België, 20/10/2016. [Ingrid Glorie over Francois Smith, Kamphoer]

Engels, L. (2016). Leeskring Afrikaanse literatuur 2. Gents centrum voor het Afrikaans en de studie van Zuid-Afrika (UGent) en Vlaams-Zuid-Afrikaanse cultuurstichting, Gent, België, 13/04/2016. [Robert Dorsman in gesprek met Antjie Krog]

Engels, L. (2016). Leeskring Afrikaanse literatuur 1. Gents centrum voor het Afrikaans en de studie van Zuid-Afrika (UGent) en Vlaams-Zuid-Afrikaanse cultuurstichting, Gent, België, 3/03/2016. [Ludo Teeuwen over Klimtol van Etienne van Heerden]

 

2.9. Lezingen

T’Sjoen, Y. (2017). Keynote-lezing: “Drieéénig groot”. De Afrikaner Boer, Zuid-Afrika en “Groot-Nederland” in de Eerste Wereldoorlog. Gepresenteerd op het colloquium ‘Contrapunt: contrastieve en vergelijkende perspectieven op de Afrikaanse en Nederlandse taal- en literatuurstudie’, Die Suider-Afrikaanse Vereniging vir Neerlandistiek-kongres 2017, Stonehenge in Africa, Parys, Vrystaat, Zuid-Afrika, 28/06/2017-01/07/2017.

T’Sjoen, Y. (2016). The Ghent Centre for Afrikaans and the Study of South Africa, a new and dynamic research centre at Ghent University. Gepresenteerd op het GAPSYM 10: Celebrating partnership with Africa, Het Pand, Gent, België, 8/12/2016.

T’Sjoen, Y. (2016). Ut bits & bytes poesis. Digitale poëzie en poëzie in digitale tijden. Gepresenteerd op de Digital Humanities Workshop, Vakgroep Skryfkuns, Noordwes-Universiteit (NWU), Potchefstroom, Zuid-Afrika, 4-8/04/2016.

T’Sjoen, Y. (2015). Internationale tekstbewegingen. Nederlands > Afrikaans en de poëzie van Leonard Nolens. Gepresenteerd op het Internationaal congres ‘Gents colloquium over het Afrikaans’, Universiteit Gent, Gent, België, 22-23/10/2015.

T’Sjoen, Y., & Marais, R. (2015). Oeroeg van Hella S. Haasse in Zuid-Afrika. Gepresenteerd op An International Network studying The Circulation of Dutch Literature (CODL), Den Haag, Nederland, 28-30/05/2015.

T’Sjoen, Y. (2015). Internationale tekstbewegingen: hedendaagse Nederlandstalige poëzie in Zuid-Afrika. Gepresenteerd op het Regionaal Colloquium Neerlandicum voor Centraal-Europa. Jubileumcongres van Comenius, Olomouc-Brno, Tsjechië, 20-23/05/2015.

T’Sjoen, Y. (2015). Breyten Breytenbach in een zijspiegel. Het vizier van H.C. ten Berge. Gepresenteerd op Regionaal, (trans)nationaal, continentaal, globaal. Definities en methodologieën, grenzen en gemeenschappelijke ruimtes, schrijvers en erfgoed, Cross-Over, Adam Mickiewicz-Universiteit, Poznań, Polen, 27-28/02/2015.

T’Sjoen, Y., & Foster, R. (2013). Literary Identities in Afrikaans and Dutch: A Comparative Literature Project. Gepresenteerd op Nations and Beyond: Linguistic Areas, Literary Continents, Globalization?, XXe Congrès de l’Association Internationale de Littérature Comparée (AILC), Parijs, Frankrijk, 18-24/07/2013. [auteurs: R. Foster en Y. T’Sjoen, presentatie: R. Foster].

T’Sjoen, Y. (2007). In het spoor van de Vlaamse schrijvers Herman de Coninck en Kristien Hemmerechts naar de Kaap. Gepresenteerd in het Zuid-Afrika Huis, Amsterdam, Nederland, 25/04/2007.

T’Sjoen, Y. (2007). In de trein naar het diepe Kaapstad. Karel Jonckheere en Zuid-Afrika. Gepresenteerd in het Zuid-Afrika Huis, Amsterdam, Nederland, 11/04/2007.

T’Sjoen, Y. (2006). Perspectieven voor de moderne editiewetenschap in Zuid-Afrika. Gepresenteerd op het Kongres van die Afrikaanse Letterkundevereniging (ALV), Universiteit van Stellenbosch, Stellenbosch Zuid-Afrika, 11-13/09/2006.

T’Sjoen, Y. (2006). Achter de trommels. Het Afrikaner nationalisme als deel van het ideologische discours van de Vlaamse Beweging (ca. 1875-1921). Gepresenteerd op het Colloquium Huidige tendense in die Afrikaanse literatuur, Twaalfde Kongres van die Afrikaanse Letterkunde-Vereniging (ALV), Universiteit van Stellenbosch,  Stellenbosch, Zuid-Afrika, 11-13/09/2006.

 

2.10. Valorisatie

2.10.1. Print

Carstens, W.A.M., &. T’Soen, Y. (2017). België gee Afrikaans ʼn kans. Beeld (p.17), 16/09/2017.

T’Sjoen, Y. (2017). Annelies Verbekes voor Zuid-Afrika. Knack Magazine, 12/07/2017.

T’Sjoen, Y. (2015). Dichters des Vaderlands varen te kaap’ren. Maandblad Zuid-Afrika, 92(9), 214-215.

T’Sjoen, Y. (2015). Een poëziefestival in Zuid-Afrika. De Morgen, 23/09/2015.

T’Sjoen, Y. (2015). Afrikaans mag en sal nie verdwyn nie. De Standaard, 4-5/07/2015.

T’Sjoen, Y. (2014). Breyten Breytenbach. Doctor honoris causa van de Universiteit Gent.  Maandblad Zuid-Afrika, 91(10), 216.

T’Sjoen, Y., & Foster, R. (2013). Literaire dialogen tussen Afrikaans en Nederlands. Maandblad Zuid-Afrika, 90(1), 4.

 

2.10.2. Internetsites

Engels, L. (2016). Hulde aan een onvervangbaar kopstuk van de Zuid-Afrikaanse Literatuur. LitNet NeerlandiNet (www.litnet.co.za, 18 april 2016)

T’Sjoen, Y. (2017). Schrijvers in het verzet. Bert Schierbeek en de niet te voleindigen strijd tegen apartheid en voor vrijheid. LitNet NeerlandiNet (www.litnet.co.za, 30 augustus 2017)

T’Sjoen, Y. (2017). Afrikaans op school in Nederland en Vlaanderen. LitNet NeerlandiNet (www.litnet.co.za, 7 augustus 2017). Ook gepubliceerd als ‘Laat leerlingen in humaniora kennis maken met Afrikaans’. Knack Magazine (www.knack.be, 8 augustus 2017)

T’Sjoen, Y. (2017). Vruchtbare bodem voor een “volksplanting”: Dietse beschavingsretoriek van Gerrit Besselaar. LitNet NeerlandiNet (www.litnet.co.za, 28 juli 2017)

T’Sjoen, Y. (2017). Reflecties op Gerrit Komrij en Zuid-Afrika. (www.versindaba.co.za, 25 juli 2017)

T’Sjoen, Y., & Schaffer, A. (2017). Nuwe stemme in Afrikaanse poëzie. Knack Magazine/Vrije tribune (www.knack.be, 17 juli 2017)

T’Sjoen, Y. (2017). Literair tijdsdocument. “Als was alles vanzelfsprekend in die witte huizen”. Hommage van Eddy van Vliet aan Breyten Breytenbach (www.versindaba.co.za, 16 juli 2017)

T’Sjoen, Y. (2017). Annelies Verbekes voor Zuid-Afrika. Knack Magazine/Nederlands (www.knack.be, 12 juli 2017)

T’Sjoen, Y. (2017). Leerstoel Zuid-Afrika aan de Universiteit Gent. LitNet NeerlandiNet (www.litnet.co.za, 6 juli 2017). Ook op Neerlandistiek.nl (6 juli 2017)

T’Sjoen, Y. (2017). Bloesems van de Zuid-Afrikaanse neerlandistiek. LitNet NeerlandiNet (www.litnet.co.za, 4 juli 2017)

T’Sjoen, Y. (2017). Albertus Daniël Keet en de verbeelding van “Groot-Suid Afrika”. (www.versindaba.co.za, 26 juni 2017)

T’Sjoen, Y. (2017). “Die weg van eer en die weg van grootheid”. De recuperatie van Celliers voor de Groot-Nederlandse gedachte. LitNet NeerlandiNet (www.litnet.co.za, 26 juni 2017)

T’Sjoen, Y. (2017). Eredoctor van UGent gecensureerd. LitNet NeerlandiNet (www.litnet.co.za, 4 mei 2017). Ook op website Knack Magazine (www.knack.be, 17 mei 2017) en website Arkprijs (arkprijs.be). Over deze kwestie interview in Schamper (42 (581), 22 mei 2017), p. 12-13.

T’Sjoen, Y. (2017). “[I]n de ogen van niemand”. Steve Biko in de poëzie van Bert Schierbeek. LitNet NeerlandiNet (www.litnet.co.za, 24 april 2017)

T’Sjoen, Y. (2017). Zingzeggende zangvogels aan de Keizersgracht. (www.versindaba.co.za, 19 april 2017)

T’Sjoen, Y. (2017). Remco Campert en Breyten Breytenbach. LitNet NeerlandiNet (www.litnet.co.za, 18 april 2017)

T’Sjoen, Y. (2017). “Sharing heavy shit” in Wellington. Anne Vegter en de werkswinkel. (www.versindaba.co.za, 13 april 2017)

T’Sjoen, Y. (2017). De regenboog is verbleekt tot verraderlijke fata morgana waar niemand in Zuid-Afrika nog in gelooft. Knack Magazine (www.knack.be, 11 april 2017)

T’Sjoen, Y. (2017). “Het Land van Music-Hall” en Zuid-Afrikaanse reisgezellen. Peter Holvoet-Hanssen en de poëtica van het verdwalen. (www.versindaba.co.za, 6 april 2017)

T’Sjoen, Y. (2017). De ironische gestalte van Zbigniew Herbert in Breytenbachs poëzie. (www.versindaba.co.za, 29 maart 2017)

T’Sjoen, Y. (2017). Taal- en culturele diversiteit in het universitair onderwijs. LitNet NeerlandiNet (www.litnet.co.za, 22 maart 2017)

T’Sjoen, Y. (2017). “Ik zal met je woorden zweven in de lucht”. Dertig jaar De ongedanste dans. LitNet NeerlandiNet (www.litnet.co.za, 16 januari 2017)

T’Sjoen, Y. (2017). Paralipomena. Ernst van Heerden leest Elisabeth Eybers. LitNet Boeke en skrywers (www.litnet.co.za, 4 januari 2017)

T’Sjoen, Y. (2016). Afrikaanse literatuur en de institutionele rol van de boekhandelaar. (www.versindaba.co.za, 30 december 2016)

T’Sjoen, Y. 2016. Peter Snyders in de Lage Landen. (www.versindaba.co.za, 27 december 2016)

T’Sjoen, Y. (2016). Lied van verlangen. Marlise Joubert in de dikke Komrij. (www.versindaba.co.za, 18 december 2016)

T’Sjoen, Y. (2016). Ghent University and South Africa. An overview and new perspectives. LitNet NeerlandiNet (www.litnet.co.za, 14 december 2016)

T’Sjoen, Y. (2016). Proeve van buitengaats panorama voor de Afrikaanse letteren. (www.versindaba.co.za, 11 december 2016)

T’Sjoen, Y. (2016). Breytenbach, Van Heerden en Universiteit Leiden. (www.versindaba.co.za, 20 november 2016)

T’Sjoen, Y. (2016). Derde Gentse colloquium over het Afrikaans. LitNet NeerlandiNet (www.litnet.co.za, 18 november 2016)

T’Sjoen, Y. (2016). SASNEV en Gents Centrum voor Afrikaans. LitNet NeerlandiNet (www.litnet.co.za, 19 oktober 2016)

T’Sjoen, Y. (2016). Triangel voor het Afrikaans in Gent. LitNet (Geesteswetenskappe): Universiteitseminaar – University Seminar (www.litnet.co.za, 29 augustus 2016)

T’Sjoen, Y. (2016). Afrikaanse literatuur in het Frans. (www.versindaba.co.za, 24 augustus 2016)

T’Sjoen, Y. (2016). “Hoe lyk jou Afrikaans?”. Cultuurpromotie en taalpolitiek. LitNet (Geesteswetenskappe): University Seminar – seminare & essays (www.litnet.co.za, 1 augustus 2016)

T’Sjoen, Y. (2016). Eenentwintigste-eeuwse Nederlandstalige poëzie in Afrikaans. (www.versindaba.co.za, 1 juni 2016)

T’Sjoen, Y. (2016). Animatiefilm en Afrikaanse poëzie. (www.versindaba.co.za, 26 mei 2016)

T’Sjoen, Y. (2016). Afrikaanse schrijvers in de Gouden Stad: Praag. (www.versindaba.co.za, 8 mei 2016)

T’Sjoen, Y. (2015). Beelding geven aan “saameenwees. [recensie Breyten Breytenbach, Parool/Parole. Versamelde Toesprake/Collected Speeches].” De Reactor. Platform voor literaire kritiek (www.deReactor.org, 19 december 2015)

T’Sjoen, Y. (2015). Zuid-Afrika is een land in crisis. De “regenboognatie” is inmiddels een verre echo. Knack Magazine (www.knack.be, 11 december 2015)

T’Sjoen, Y. (2015). Er is een derde Afrikaanse taalbeweging aan de gang en die is niet “wit”. Knack Magazine (www.knack.be, 12 oktober 2015)

T’Sjoen, Y., & Breytenbach, B. (2015). Door veralgemenend over de vluchtelingen te spreken worden zij ontdaan van hun menselijkheid. Knack Magazine (www.knack.be, 2 oktober 2015)

T’Sjoen, Y. (2015). Dichters des Vaderlands in de West-Kaap. (www.versindaba.co.za, 21 september 2015)

T’Sjoen, Y. (2015). Poëzie van Breytenbach bij Koppernik. (www.versindaba.co.za, 16 september 2015)

T’Sjoen, Y. (2015). Compagnons de route. Een memoir. Met Kees Fens en Rudy Kousbroek in Zuid-Afrika. (www.versindaba.co.za, 12 juli 2015)

T’Sjoen, Y., Breytenbach, B., Botha, D., & Naudé, C.-P. (2015). Afrikaans mag en sal nie verdwijn nie. Derde Afrikaanse taalbeweging op komst? De Standaard Opinie, 4 juli 2015. Ook verschenen als: “Ons is nie almal so nie. Afrikaans in woelig vaarwater.” (www.versindaba.co.za, 4 juli 2015)

T’Sjoen, Y. (2015). Nederlands en de viscultuur. (neder-l.blogspot.nl, 10 juni 2015)

T’Sjoen, Y. (2015). Satire en literatuur. LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) (www.litnet.co.za, maart 2015)

T’Sjoen, Y. (2015). Wat we zelf doen, doen we beter. Quod non. (www.versindaba.co.za, 22 februari 2015)

T’Sjoen, Y. (2015). Postume blik op een veelzijdig oeuvre [André Brink, 1935-2015]. LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) (www.litnet.co.za, 9 februari 2015)

T’Sjoen, Y. (2014). Toen en nu. Nederlandse literatuur in een Afrikaans vizier. (www.versindaba.co.za, 27 december 2014)

T’Sjoen, Y. (2014). Bijlichtingen van Afrikaanse literatuur. (www.versindaba.co.za, 8 december 2014)

T’Sjoen, Y. (2014). Vijftien jaar Ernst van Heerden-collectie. (www.versindaba.co.za, 2 oktober 2014)

T’Sjoen, Y. (2014). Vloek of zegen? Over de betekenis van D.J. Opperman. (www.versindaba.co.za, 29 september 2014)

T’Sjoen, Y. (2014). “Sy drif en drang”. Dirk  J. Opperman in de sterrelingse nacht van Jonkershoek. (www.versindaba.co.za, 23 september 2014)

T’Sjoen, Y. (2014). Over Roland Jooris en Elisabeth Eybers. (www.versindaba.co.za, 8 augustus 2014)

T’Sjoen, Yves. (2014). Over C. Louis Leipoldt en J.H. Leopold. (www.versindaba.co.za, 31 juli 2014)

T’Sjoen, Yves. (2014). Met Alfred Schaffer op de brug. (www.versindaba.co.za, 25 juli 2014)

T’Sjoen, Y. (2014). Oor Elisabeth Eybers en Jan van Nijlen. (www.versindaba.co.za, 23 juli 2014)

T’Sjoen, Y. (2014). Kaar in de Lage Landen. (www.versindaba.co.za, 16 juli 2014)

T’Sjoen, Y. (2014). Nieuws uit Gent: Eredoktorsgraad vir Breyten Breytenbach. (www.versindaba.co.za, 15 juli 2014)

T’Sjoen, Y. (2014). Afrikaans in Gent. (www.versindaba.co.za, 30 maart 2014)

 

2.10.3. Lezingen

T’Sjoen, Y. (2017). Literatuur in het Afrikaans. Gepresenteerd op Afrika: een continent anders bekeken – lezingenreeks Afrikaanse literatuur, Bibliotheek Merelbeke, Merelbeke, België, 29/03/2017.

T’Sjoen, Y. (2015). Afrikaans en de literatuur van Zuid-Afrika. Gepresenteerd voor Taalminnend Studentengenootschap ’t Zal wel Gaan, Van Crombrugge-genootschap,  Gent, België, 17/02/2015.

T’Sjoen, Y. (1999). Lezing over modern proza in Vlaanderen en Nederland na 1945. Gepresenteerd voor de Cursus ‘Nederlands voor Zuid-Afrikanen’, Talencentrum, Universiteit Gent, Gent, België, 06/1999.

T’Sjoen, Y. (1997). Lezing over Etienne van Heerden. Gepresenteerd voor Capita Selecta: ‘Zuid-Afrikaanse letterkunde’ (Prof. dr. D. Coigneau), Universiteit Gent, Gent, België, voorjaar 1997.

T’Sjoen, Y. (1996). Lezing over modern proza in Vlaanderen en Nederland na 1945. Gepresenteerd voor de Cursus ‘Nederlands voor Zuid-Afrikanen’, Talencentrum, Universiteit Gent, Gent. België, 18/06/1996.

T’Sjoen, Y. (1995). Lezing over literaire periodieken in Nederland en Vlaanderen. Gepresenteerd voor de Cursus ‘Nederlands voor Zuid-Afrikanen’, Talencentrum, Universiteit Gent, Gent, België, 23/06/1995.