Activiteiten

Gedagtewisseling tussen Yves T’Sjoen en Alfred Schaffer [23 maart 2024]

Tweespraak met Alfred Schaffer (deel 1): “Tussen elke taal is daar klowe, al glo ek nie dat hulle onoorbrugbaar is nie.” – Voertaal

Tweespraak met Alfred Schaffer (deel 2): “Het is alsof mijn taal begint te verbrokkelen”

Onderhoud in drie dele met Yves T’Sjoen oor sy boek in voorbereiding Twee overzijden

Lees hier het driedelige vraaggesprek met Yves T’Sjoen, gepubliceerd op Versindaba – over prof. T’Sjoens fellowship bij STIAS in Stellenbosch en het boek in voorbereiding Twee overzijden. Kronieken & tweespraken.

https://versindaba.co.za/2024/03/09/gesprekke-met-yves-tsjoen-1/

https://versindaba.co.za/2024/03/11/gesprekke-met-yves-tsjoen-2/

https://versindaba.co.za/2024/03/12/gesprekke-met-yves-tsjoen-3-slot/

Samespraak- isiXhosa-Afrikaans/Nederlands-English [first half 2024]

 

Bijeenkomst van het Gents Centrum voor het Afrikaans en de Studie van Zuid-Afrika [19 maart 2024]

 

Call for Papers: Talking cultural diversities. Translingual poetics and multilingual poetries [14 February 2024]

There are examples of literary texts in South African multilingual literature that should be read in the context of “translingual poetics”. The very interweaving of Standard Afrikaans and other varieties of Afrikaans is an example of language mixing that carries different cultural narratives or frames than is assumed in a normative unified language or hegemonic culture. In a South African context, it is evident that there are more such language combinations – combined forms of language expression. The interaction of Afrikaans, English, Xhosa, Zulu, and other languages is evident in a multilingual and multicultural country and a locus where languages are in constant contact. Literature can further activate and thematize these language contacts and forms of trans- and/or interculturality. Attention to literary mediums and specific cultural traditions in various languages opens up perspectives on a linguistic and cultural community. In addition to translations of foreign-language literature in South Africa or production reception, the transfer and knowledge of literature (through diverse ways/modes of communication) play a role in the linguistic and cultural rapprochement between various ethnocultural communities.

With this Call for papers, we invite researchers who focus on such forms of “multilingual poetics” and “transpoetics” in a South African context. The papers are presented in English, and the PowerPoint presentations can use either Afrikaans, English, or any other source language. In particular, researchers from diverse cultural traditions in South Africa are invited to discuss research findings in the context of multilingualism and intercultural conversations in an online seminar.

Please send the working title of your paper to Prof Alwyn Roux (erouxap@unisa.ac.za) before or on Wednesday, 14 February 2024. Also indicate when you would like to present your research.

 

Inaugural Lecture of the Endowed Chair of South Africa: Languages, Literature, Culture and Society [23 november 2023]

You are cordially invited to the inaugural lecture of this year’s endowed Chair of South Africa: Languages, Literature, Culture and Society at Ghent University.

In her inaugural lecture, the acclaimed South African writer, philosopher, and professor emeritus at Stellenbosch University, Marlene van Niekerk examines what kind of critical apparatus would be needed to best identify the conditions of possibility under which Afrikaans literature was produced. What kind of self-understanding could be expected from a historically privileged South African who teaches literature to foreign students?

Rather than a straight-forward theoretical critique, this inaugural lecture will offer a semi-literary and rhetorically amplified performance or demonstration in response to these questions. Its central thesis is that walking, especially at dusk, even along a familiar route, solves problems. The performance proceeds via a preamble of way-finding allegories, followed by an autobiographical narrative tracing a Hesperian perambulation, a walk undertaken by the author in an odd neighbourhood earlier this year in South Africa.

Register here

 

8ste Colloquium over het Afrikaans: Transnationalisering van cultuur- en literatuurstudies [9 november 2023]

Dit colloquium is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Gent en het Zuid-Afrikahuis

Meer informatie over het programma volgt zo snel als mogelijk.

 

Boekpublicatie: Geen land voor dromen. Geschiedenis van de Zuid-Afrikaanse Nederlandse literatuur [september 2023]

Dat er in Zuid-Afrika Afrikaans wordt gesproken en geschreven, is algemeen bekend en dat er in de zeventiende en achttiende eeuw, de tijd van de VOC, door ambtenaren in de Kaapkolonie officiële journalen en rapporten in het Nederlands werden geschreven, zal niemand verbazen.

Er bestaat echter ook een Zuid-Afrikaanse Nederlandse literatuur: poëzie, toneel en verhalend proza geschreven in het Nederlands door inwoners van Zuid-Afrika. Daar is in de geschiedschrijving van de Nederlandse literatuur amper aandacht aan besteed.

Eep Francken en Olf Praamstra voeren ons mee door deze boeiende letterkunde, vanaf het ontstaan ervan in 1652 tot in de eenentwintigste eeuw.

 

Uitgegeven door Amsterdam University Press.

 

Publicatie KWINTET. Literaire dialogen tussen Afrikaans en Nederlands [augustus 2023]

Over cultuurtransmissie tussen Afrikaans en Nederlands is veel te zeggen vanuit historisch en recent oogpunt. De dynamiek van “kleinere letterkundes”, Afrikaans in Zuid-Afrika respectievelijk Nederlands in globaal perspectief, wordt bepaald door particuliere literair-institutionele relaties, intercontinentale kennisnetwerken en ‘laterale’ trans-talige connecties.

De opstellenbundel Kwintet. Literaire dialogen tussen Afrikaans en Nederlands (W∞lf, Antwerpen) en de flankerende essaybundel Breyvier. Over taal, burgerschap en Breytenbach (Skribis, Gent) presenteren gevalstudies op het gebied van de transnationale literatuurstudie. In het bijzonder staat de relatie centraal tussen Breyten Breytenbach en de Lage Landen.

 

Kwintet focust op de beeldvorming van de biografische persoon, van het politieke activisme en van het literaire oeuvre van Breytenbach in werk van H.C. ten Berge, Remco Campert, Gerrit Komrij, Rutger Kopland en Gerrit Kouwenaar. Ook de receptie in tijdschriften zoals Raster (i.s.m. Camille Bourgeus), Revolver (i.s.m. Elke Seghers) en Yang komt ter sprake. De betrokkenheid van Nederlandstalige schrijvers, waaronder Bert Schierbeek, Adriaan van Dis en Eddy van Vliet, in de antiapartheidsbeweging wordt belicht. Ook de rol van Breytenbach bij het GORIN in Senegal wordt besproken (i.s.m. Alwyn Roux).

Verder bevat de opstellenbundel deelstudies over de poëziebibliotheek van Ernst van Heerden, over toneelbewerkingen door Tone Brulin van teksten van N.P. van Wyk Louw en Wilma Stockenström, over Antjie Krog en Herman de Conincks Nieuw Wereldtijdschrift, over Joan Hambidge en de lezing van Nederlandse literatuur in het Afrikaans, over de liminale positie van Alfred Schaffer, enzovoorts. Kwintet bundelt daarnaast korte essays op grond van translinguïstisch onderzoek naar literair grensverkeer en cultuurtransfer tussen Afrikaans en Nederlands: Uys Krige in Vlaanderen, Guido Gezelle in Zuid-Afrika, een hommage aan de dichter-academicus en Zuid-Afrikaans dichter des vaderlands Kgositsile Keorapetse.

Tot slot spreekt Ka’afir.

 

Twintig korte en langere notities in Breyvier dragen ertoe bij dat het boek de vorm aanneemt van een carnet. Het werkschrift bundelt marginalia over werk van Breytenbach. De teksten belichten zijpaden van diepgaander onderzoek gebundeld in Kwintet. Bespiegelingen, ook lossere bibliografische eindjes, zijn op schrift gesteld als ‘Breytenbach notities’, gemodelleerd naar Breytenbachs essaybundel Notes from the Middle World. Hoofdstukken in Kwintet worden in het flankerende Breyvier voorzien van addenda. Naast Breytenbach komen in het apocriefe breviarium ook aan bod: Antjie Krog, Ronelda Kamfer en thema’s als dekolonisering, meertalig burgerschap (in samenspraak met Antjie Krog) en de taaldiscussie (“Afrikaans taaldebat in een Catch-22”). Er zijn essays over Hugo Claus in het Afrikaans en over de betrokkenheid van Breytenbach bij het Gorée Instituut in Senegal.

De ‘breytenbachiana’ zijn beschouwende bijdragen en gedocumenteerde annotaties als sporen van en voor voortgezet vergelijkend en transnationaal letterkundig onderzoek.

 

In een tweedelig interview met Willem de Vries op LitNet en Voertaal licht de auteur toe in hoeverre beide boekuitgaven met elkaar in dialoog gaan en langs welke paden de receptie van Breytenbachs oeuvre verloopt als deel van het interculturele verkeer tussen Nederlands en Afrikaans.

 

https://voertaal.nu/breyvier-deel-1-tsjoen-brei-perspektiewe-uit-met-besinnings-en-aantekeninge-oor-transnasionale-belangrikheid-van-breytenbach/

https://voertaal.nu/breyvier-deel-2-so-breek-breytenbach-en-krog-tale-oop-en-vernuwe-denke/

 

Over de opstellenbundel Kwintet staat een vijfdelig vraaggesprek online.

 

https://voertaal.nu/kwintet-deel-1-literere-dialoe-tussen-afrikaans-en-nederlands-in-essays-verken-en-genuanseer/

https://voertaal.nu/kwintet-deel-2-kontak-tussen-literere-kulture-wys-die-verweefdheid-van-teks-leser-en-kontekste/

https://voertaal.nu/kwintet-deel-3-tussen-afrika-en-europa-is-meer-goree-nodig/

https://voertaal.nu/kwintet-deel-4-yves-tsjoen-bespreek-insiggewende-benaderings-wat-die-meerstemmigheid-van-afrikaanse-poesie-verken/

https://voertaal.nu/kwintet-deel-5-literere-grensverkeer-tussen-afrikaans-en-nederlands-in-poesie-gee-aanleiding-tot-komende-literatuurgeskiedenis/

 

De boeken kunnen online worden besteld:

https://www.skribis.be/nl/vers-van-de-pers/breyvier.html (Breyvier. Over taal, burgerschap en Breytenbach. Skribis, Gent, 2023, 202 pp.)

https://www.projectwoolf.be/product-page/kwintet-literaire-dialogen-tussen-afrikaans-en-nederlands  (Kwintet. Literaire dialogen tussen Afrikaans en Nederlands. W∞lf, Antwerpen, 2023, 424 pp.)

 

Historische verbeelding. Terugblikken met Karel Schoeman/Historical Imaginaries: Flashbacks with Karel Schoeman’ [juli 2023]

Op 14 juli 2023 houdt Yves T’Sjoen in Bloemfontein de Karel Schoeman Gedenklezing (Universiteit van die Vrystaat, Vrystaat Kunstefees, 10-15 juli).

“Karel Schoeman (1939-2017) is waarskynlik die grootste alumnus wat die Universiteit van die Vrystaat nog opgelewer het. Met honderde boek- en artikelpublikasies in die prosa, geskiedenis, vertaling, vaktaal, drama en meer het hy op al hierdie terreine baanbrekende werk gelewer. Ná sy afsterwe is onder leiding van Prof. Johann Rossouw in samewerking met die departemente Filosofie en Klassieke, Afrikaans en Nederlands, Duits en Frans, Geskiedenis en Beeldende Kunste, asook die Fakulteit Geesteswetenskappe, besluit om ’n jaarlike gedenklesing te hou om sy nalatenskap lewend te hou.” – Johann Rossouw

https://vrystaatkunstefees.co.za/historical-imaginaries-flashbacks-with-karel-schoeman/

Aankondiging van Marlene van Niekerk als Leerstoelhouder Zuid-Afrika: talen, literatuur, cultuur en maatschappij [academiejaar 2023-2024]

Met groot genoegen kondigt het Gents Centrum voor het Afrikaans en de Studie van Zuid-Afrika aan dat Professor Marlene van Niekerk voorgedragen is om in academiejaar 2023-2024 de Leerstoel Zuid-Afrika te bekleden aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de UGent.

Gelieve hier een persoonlijke toelichting te vinden bij de invulling van haar leerstoelhouderschap.

Nieuwe publicatie: Breyvier. Over taal, burgerschap en Breytenbach [april 2023]

Breyvier. Over taal, burgerschap en Breytenbach is een van de jongste publicaties die bij SKRIBIS is uitgegeven. De titel vat de inhoud van het boek mooi samen in een woordspeling: ‘Breytenbach’ en ‘brevier’. Een brevier of breviarium is een compilatiewerk dat met verschillende (korte) teksten een overzicht biedt over een bepaald thema. In dit geval is dat thema de Zuid-Afrikaanse schrijver en schilder Breyten Breytenbach.

Yves T’Sjoen, professor in de moderne Nederlandse en de Afrikaanse literatuur aan de UGent, UStellenbosch en Karelsuniversiteit in Praag, belicht in Breyvier de zijpaden van het diepgaandere onderzoek uit zijn parallelle academische uitgave Kwintet (uitgegeven door W∞lf in Antwerpen).

Meer informatie

 

Baanbrekend onderzoek aan het Gents Centrum voor het Afrikaans en de Studie van Zuid-Afrika [vanaf maart 2023]

Midden maart 2023 ging een door FWO Vlaanderen ondersteund onderzoeksproject van start met als titel Challenging Crossroads: A Critical Discourse Analysis on the Intersections of Race, Gender, Class, Ethnicity, Sexuality and Ensuing Discursive Counterreactions in Female Apartheid Narratives. Het project streeft ernaar de onderbelichte maar veelkantige vormen van onderdrukking en ongelijkheid naar de voorgrond te brengen waarmee vrouwen in Zuid-Afrika geconfronteerd zijn tijdens Apartheid. Niet enkel institutioneel racisme maar ook seksisme en andere vormen van discriminatie lagen ten grondslag aan het apartheidsregime. Ze worden in kaart gebracht door te focussen op de snijpunten van ras, gender, klasse, etniciteit en seksualiteit, en bij uitbreiding de consequenties en de evolutie doorheen de tijd. Er wordt gewerkt met een literair tekstencorpus van zes romans door drie Zuid-Afrikaanse schrijfsters. De lijst van Engelstalige en Afrikaanstalige romans en kortverhalen bestaat uit Miriam Tlalis Muriel at Metropolitan (1975) en Soweto Stories (1989), Nadine Gordimers Burger’s Daughter (1979) en Jump and Other Stories (1991) en Welma Odendaals Getuie vir die naaktes (1974) en Verlate plekke (1991). Door middel van een kritische discoursanalyse worden de vermelde snijpunten op discursief niveau en vanuit een meervoudig comparatief perspectief onderzocht. De teksten situeren zich in de periode vanaf de jaren 1970 tot de prille transitie naar democratie in de jaren 1990. Daarbij is er aandacht voor linguïstische mechanismen die het apartheidsdiscours inzet om ongelijkheden te rechtvaardigen en de eigen hegemonie te verstevigen. Daarnaast worden de tegenreacties van de genoemde auteurs geanalyseerd door te belichten hoe ze weerstand bieden tegen het apartheidssysteem, met aandacht voor het vocabulaire, de grammatica, de tekststructuren en de literaire technieken zoals intertekstualiteit en interdiscursiviteit.

 

7de Colloquium over het Afrikaans aan de Universiteit van Gent [27 – 28 oktober 2022]

Het 7de internationale colloquium over het Afrikaans zal op 27 & 28 oktober worden georganiseerd aan de Universiteit van Gent.

Gelieve de Oproep om referate/Call for papers hier te vinden: Kollokwium oor Afrikaans – Oproep om referate-2022

Het programma vindt u hier: 7de Gentse Kollokwium oor Afrikaans_programma

Registratie graag voor 24 oktober via https://congrezzo.ugent.be/gca2022

 

In conversation with Koleka Putuma [10 October 2022]

Koleka Putuma, the South African writer and poet of Collective Amnesia (2017) and Hullo Bu-Bye Koko Come (2021), is our guest in the faculty room (Faculty of Arts and Philosophy, first floor, Blandijnberg 2, Gent) on Monday October 10th (16.30u).

Join us for an invigorating afternoon in which this extraordinary author will perform a selection of her poetry, and reflect on her work in conversation with Prof. Caroline Janssen.

This is a collaboration between Ghent Centre for Afrikaans and the Study of South Africa (Ghent University) and Poëziecentrum. With support from Ghent Africa Platform and Cultural Memory Studies Initiative (UGent).

Registration is free – please send an email to afrikaans@UGent.be

 

‘Het verdriet’ in vertaling. Literaire dialogen tussen het Nederlands en het Afrikaans [7 juni 2022]

Tweede GAZ webinar: Kaaps, taalvariatie en de toekomst van het Afrikaans [18 mei 2022]

 

Literair event met Alfred Schaffer en Yves T’Sjoen: The Perfect Form. Poëzie als spel, complicatie en opheldering [19 april 2022]

 

Uitnodiging tot ʼn gesprek oor Afrikaans in ʼn internasionale verband [11 maart 2022]

 

Oproep voor bijdragen: Cultuurtransmissie tussen Afrikaans en Nederlands [8 maart 2022]

Cultuurtransmissie tussen Afrikaans en Nederlands: de rol van intermediërende actoren (redactie Alwyn Roux en Yves T’Sjoen)

Een literatuuroverzicht waarin verbintenissen tussen meerdere taal- en cultuurgebieden en diverse literaire polysystemen het uitgangspunt zijn, kan niet volstaan met een descriptieve benadering of een louter op auteurs en tekstproductie gerichte studie.

Het boek bundelt artikels waarin in het bijzonder sleutelfiguren centraal staan in het proces van cultuurtransmissie in de dialoog tussen Afrikaans en Nederlands. Met het boek wordt een bijdrage geleverd voor een literatuurhistoriografie die inzet op interculturele gesprekken tussen taalverwante maar verschillende en met elkaar interactieve literaire culturen, in een wereld van meertaligheid en culturele diversiteit.

Voorstellen voor bijdragen kunnen worden verstuurd naar de samenstellers Alwyn Roux (erouxap@unisa.ac.za) en Yves T’Sjoen (Yves.TSjoen@UGent.be).

 

Tweede GAZ webinar: Kaaps, taalvariatie en de toekomst van het Afrikaans [25 februari 2022 – GEANNULEERD]

Nieuws vanuit het Gents Centrum voor het Afrikaans en de Studie van Zuid-Afrika [11 februari 2022]

Dankzij een fellowship van het Gents Afrika Platform en de financiële steun van de afdeling Internationalisering en de vakgroep Letterkunde (afdeling Nederlands) van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte (UGent) heeft de opleiding Nederlandse letterkunde van de Gentse universiteit komend tweede semester een echte primeur. Naar aanleiding van het semester-sabbatsverlof van Yves T’Sjoen stelt de faculteit twee gastdocenten aan. Naast de neerlandica Dr. Martina Vitackova, bestuurslid van het Gents Centrum voor het Afrikaans en de Studie van Zuid-Afrika, is een in binnen- en buitenland gerenommeerd Nederlands dichter en letterkundig academicus de andere onderwijsvervanger. Alfred Schaffer, verbonden aan het departement Afrikaans en Nederlands van de Universiteit Stellenbosch en gepromoveerd op een studie over Breyten Breytenbach, doceert de poëzievakken op de Blandijn. Hij ontving in 2021 voor de bundel Waar was ik. Strafregels (De Bezige Bij, Amsterdam, 2020) de Herman de Coninckprijs en de prestigieuze P.C. Hooftprijs voor poëzie. Naast de overzichtscursus Poëziegeschiedenis van de Lage Landen 1800-2000 (Bachelor 2) verzorgt hij het mastervak over naoorlogse tendensen in de Nederlandstalige poëzie, met specifieke aandacht voor identiteit en veelkleurigheid in de dichtkunst van het Nederlandse taalgebied. Op uitnodiging van het Poëziecentrum voeren Yves T’Sjoen en Alfred Schaffer een tweespraak, naar aanleiding van een gedicht van Alfred Schaffer in de verzamelbundel , zo heb ik u lief. alle gedichten tot nu toe (De Bezige Bij, Amsterdam, 2021), voor de podcastreeks Beeldspraak. Eerder verscheen al een gesprek met de eerste Gentse internationale gastauteur Antjie Krog.
Met een beurs van het GAP verricht Alfred Schaffer onderzoek aan de UGent. Hij focust op het komische en burleske in de Afrikaanse literatuur. Daarnaast werkt hij aan een lijvige anthologie met zwarte Afrikaans- en Nederlandstalige stemmen in de poëzie van Zuid-Afrika, Suriname, de Nederlandse Antillen en de Lage Landen.

 

Het jaarverslag 2021 van het GAZ is hier beschikbaar: GAZ jaarverslag 2021 [22 december 2021]

 

In het najaar van 2021 was Antjie Krog de eerste Writer in Residence aan de UGent – het eindverslag van die schrijversresidentie is hier te vinden: WIR AJ 2021-2022 – eindverslag en WIR_verslag [3 december 2021]

 

Lancering Leerstoel Zuid-Afrika: Wisseldocentschap Nederlandse Taalbeheersing en Wisselleerstoel Taalkunde, Letterkunde en Cultuurkunde: https://www.ivn.nu/nieuws/vacature-wisseldocentschap-zuid-afrika-reageren-tot-15-januari-2015 [24 november 2021]

 

In samenwerking met de Universiteit van Amsterdam en het Zuid-Afrikahuis Amsterdam organiseert het GAZ het jaarlijkse Colloquium over het Afrikaans: “Om te behoort” – https://sites.google.com/rug.nl/symposium-om-te-behoort/tuishome [11 & 12 november 2021]

 

Op de barricaden voor Afrikaans – artikel door Yves T’Sjoen [8 april 2021]

 

Ontlaeringskollokwium 2021: Tweede oproep om voorstelle [deadline: 10 maart 2021]

 

Digitaal symposium [4 maart 2021]

De poëtische werelden van Zuid-Afrika, Nederland en Vlaanderen

 

Samespraak – Nagraadse Studiegroep vir Afrikaans en Nederlands [1 maart 2021]

Het GAZ is nauw betrokken bij dit online onderzoekportaal

 

Afrikaans in Belgium [28 februari 2021]

Deze Engelstalige tekst over het GAZ werd gepubliceerd in Stilet 31 (1&2): Stilet 31(1&2) gesprek T’Sjoen

 

Boeken uit het Huis [25 februari 2021]

Jolyn Phillips in gesprek met Yves T’Sjoen

 

Podcast van SITKAMER over Afrikaanse letterkunde [25 februari 2021]

Maak jouself (on)gemaklik. In gesprek met Yves T’Sjoen en Alfred Schaffer

 

Gesprek van Yves T’Sjoen met met Daniel Hugo en Saskia de Coster [1 februari 2021]

Dit gesprek vond plaats naar aanleiding van de boekpresentatie van de Afrikaanse vertaling van Claus’ Het verdriet van België. De Afvaardiging van de Vlaamse regering in Zuid-Afrika (Geraldine Reymenants), Literatuur Vlaanderen, Protea Boekhuis en SASNEV hebben de “bekendstelling” mogelijk gemaakt.

 

Het jaarverslag 2020 van het GAZ is hier beschikbaar: GAZ jaarverslag 2020

 

Het Gents Centrum voor het Afrikaans en de Studie van Zuid-Afrika organiseert eerst GAZ Webinar [16 december 2020]

Klik hier om de opname te bekijken

 

Bekijk de reflectie op het webinar verschenen in Voertaal: Navorsing oor Breytenbach bring belangrikheid van Vlaamse bande aan die lig

Bekijk de reflectie op het webinar verschenen in Voertaal: Om oor Hendrik Witbooi en rap te praat

 

Daniel Hugo – Feesdigter gehuldig [27 november 2020]

Op vrijdag 27 november had op de openingsavond van Tuin van Digters in het Breytenbachsentrum (Wellington) de huldiging plaats van Daniel Hugo, ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag. Professor Yves T’Sjoen mocht daar het publiek toespreken en hij verwees ook naar Daniels verblijf in Gent als “vertaler op campus” (2018).

Klik hier voor de opname: https://www.youtube.com/watch?v=JHcFqDiPkfI

 

Dialoog: Yves T’Sjoen en Alwyn Roux in gesprek oor hulle projekte [9 oktober 2020]

Alwyn: Dit is vir my besonder aangenaam om in gesprek te tree met Yves T’Sjoen oor ons aparte en gesamentlike akademiese projekte. Een van die min positiewe newe-effekte van die pandemie is die fokus op aanlyn leerplatforms in die hoër onderwys. Dit het op ’n indirekte wyse aanleiding gegee tot die skep van Samespraak. Samespraak se webblad is op 1 September 2020 van stapel gestuur. Die doel met Samespraak is die vergelykende ondersoek van Afrikaanse en Nederlandse letterkunde op ’n aanlyn forum vir alle nagraadse (gevorderde) studente en (jonger) akademici. Die Samespraakbestuur is tans op soek na 18 lede wat gedurende 2021 gaan deelneem aan die maandelikse gesprekforums (sien die webblad vir meer inligting). Dit is my hoop dat Samespraak die voortbestaan van ’n gesonde wisselwerking tussen navorsers oor landsgrense heen sal stimuleer. Die moontlikhede van ondersoek blyk legio te wees veral wanneer mens saam begin praat oor die werk van Afrikaanse en Nederlandstalige skrywers en digters wat met mekaar vergelyk kan word – lees meer.

 

 

Aanstelling Leerstoelhouder Zuid-Afrika: Talen, Literaturen, Cultuur en Maatschappij 2020 [1 april 2020]

Het Gents Centrum voor het Afrikaans en de Studie van Zuid-Afrika is verheugd voor het academiejaar 2020-2021 Professor Quentin Williams aan te stellen als bekleder van de leerstoel. Quentin Williams is verbonden aan het Departement Taalkunde van de Universiteit van Wes-Kaapland (UWK), sinds het lopende academiejaar als Associate Professor, daarvoor als (Senior) Lecturer, sinds 2014 – hij is daarnaast voor kortere periodes verbonden geweest aan de universiteiten van Oslo en van Stanford, als onderzoeker en/of lesgever. Zijn specialisme is de sociolinguïstiek, met een bijzondere focus op meertaligheid. Hij promoveerde in 2012, aan UWK, op een proefschrift over meertaligheid in (onder meer) de stedelijke hiphopcultuur van het Kaapse schiereiland.

Van harte proficiat aan Professor Williams!

 

 

Publicatie jaarrapport 2019 Gent Centrum voor het Afrikaans en de Studie van Zuid-Afrika

Klik hier om het jaarrapport 2019 te lezen

 

Mandela Lecture met Breyten Breytenbach, Margriet van der Waal en Flip Kowlier [woensdag 16 oktober 2019]

 

Filmavond ‘Die Wonderwerker’ [23 mei 2019]

Na drie pogingen zullen we nu succesvol de film ‘Wonderwerker’ vertonen.

De film is gebaseerd op het leven van Eugène Marais, een bekende Afrikaanse schrijver, dichter en wetenschapper die onder andere het boek Die Siel van die Mier schreef. De film vertelt het verhaal van de handvol maanden die Marais doorbracht op de Van Rooyen’s boerderij, waar hij verliefd wordt op de negentienjarige Jane Brayshaw.

Bekijk de lokprent hier: https://www.youtube.com/watch?v=84ikLPxqgDE

Datum: 23 mei 2019
Aanvang: 20 uur
Waar: Blandijnberg 2, 9000 Gent
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte (Campus Boekentoren)
Auditorium 4, Jaap Kruithof
Toegang: gratis

 

Marni Bonthuys: André Brink – Houd-den-Bek [Donderdag 9 mei 2019]

Marni Bonthuys studeerde af aan de universiteit van Stellenbosch. Haar onderzoeksgebied strekt zich uit over de Afrikaanse en Nederlandse poëzie, comparatieve literatuur, het proces van canonisering en literatuursociologie. Sinds 2011 doceert zij Afrikaans en Nederlands aan de Universiteit van die Wes-Kaap. Zij is eveneens verbonden aan het ‘Sentrum vir Akademiese en Professionele Taalpraktyk van die Noordwes-Universiteit’. Zij is vanaf 2017 redacteur van Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans.

Marni bespreekt voor ons de roman ‘Houd-den-bek’ van André Brink, één van de iconische schrijvers tijdens Apartheid.

Houd-den-bed is een belangrijke roman die zich afspeelt tijdens het slaventijdperk en vertelt over de enige slavenopstand die plaats vond tijdens de oude Kaapse geschiedenis, de “Bokkeveldse Opstand” in 1825. Toen ze nog kind waren, speelden Nicolaas en Galant samen; nu staan ze echter radicaal tegenover elkaar als baas en slaaf. Tussen hen in staat de vurige, tegendraadse Hester. De roman is een samenspel van verschillende stemmen, maar deze worden samengebonden door de slaaf Galant, het hoofdpersonage. Dertig verschillende ‘stemmen’ komen aan de beurt, in vier delen, ingedeeld volgens de verschillende elementen: aarde, wind, water en vuur. Een persoonlijke opstand neemt de proporties aan van universele menselijke strijd tegen onrecht. Dit gebeurt op zo’n aangrijpende manier dat Artur Lundkvist van de Zweedse Academie dit bij de uitgave het boek bestempelde als “Misschien wel de meest meeslepende voorstelling van slavernij die ooit is geschreven”.

Datum: 9 mei 2019
Aanvang: 20 uur
Waar: Blandijnberg 2, 9000 Gent
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte (Campus Boekentoren)
Faculteitsraadzaal
Toegang: gratis
Op voorhand registeren via laura.engels.be@gmail.com

 

Leeskring Annemarié van Niekerk: Ingrid Winterbach – Niggie [28 maart 2019]

Ingrid Winterbach is geboren in Johannesburg en studeerde aan de Universiteit van Witwatersrand en Universiteit Stellenbosch. Ze doceerde aan de vakgroep Creative Arts bij Stellenbosch voor meer dan dertien jaar en gaf voor vijf jaar les aan de vakgroep Afrikaans-Nederlands bij de Universiteit van KwaZulu-Natal. Haar correspondentie als jongere met de Afrikaanse auteur Etienne Leroux (1922-1190) is enorm populair geworden en vormde de basis van Leroux’ roman 18-44 (1967).

Ingrid Winterbach is zowel auteur als beeldend kunstenaar en houdt zich de laatste jaren uitsluitend bezig met schrijven en kunst maken.

Winterbach ontving de M-Net Book Prize en de Old Mutual Literary Award voor haar roman Karolina Ferreira, de W.H. Hofmeyr Prize voor haar boek Buller se Plan. Recent werd haar boek Niggie gerenommeerd met haar roman Niggie met de prestigieuze Hertzog Prijs voor proza.

Het is deze roman, die we zullen bespreken tijdens de leeskring op donderdag 28 maart, om 20 uur.
Een kleine groep van Boer soldaten vertrekt van de Kolonie naar de Free State om een getraumatiseerde jonge man terug thuis te brengen. Twee van hen, Reitz Steyn en Ben Maritz, zijn wetenschappers. De roman focust voornamelijk op hun ervaringen. Het lijden en de ontberingen van de oorlog laat zijn littekens achter op de kleine groep mannen. Tijdens hun reis worden ze aangehouden door de Boeren en in een vreemd kamp gevangen gehouden. Nadat ze gewond raken bij een executie tijdens een mysterieuze opdracht, worden Reitz en Ben verzorgd door drie vrouwen op een nabijgelegen boerderij. Hun verblijf bij deze vrouwen wordt een helende belevenis.

De leeskring wordt begeleid door Annemarié van Niekerk uit Den Haag. Zij is recensente bij de krant Trouw, waar zij voornamelijk Zuid-Afrikaanse literatuur in het voetlicht plaast. Daarnaast werkt zij freelance voor verschillende kranten, tijdschriften, uitgevers in Zuid-Afrika en werkt zij als vertaler. Zij is eveneens één van de medewerkers van Tijdskrif vir Letterkunde, doet onderzoek bij de Universiteit van die Vrystaat en doceert Afrikaans aan de International School of Amsterdam.
Datum: 28 maart 2019
Aanvang: 20 uur
Waar: Blandijnberg 2, 9000 Gent
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte (Campus Boekentoren)
Faculteitsraadzaal
Toegang: gratis
Op voorhand registeren via laura.engels.be@gmail.com

 

Filmavond ‘Abraham’ [21 Februari 2019]

‘Abraham’ vertelt het verhaal van een man die in erge armoede leeft samen met zijn gezin. Het speelt zich af in een prachtig dorpje in het landelijke deel van Zuid-Afrika. Abraham heeft een aangeboren talent als beeldhouwer en probeert met dit talent geld bijeen te sprokkelen om zijn familie te kunnen onderhouden.

Met muziek van Rikku Lätti, muzikant bij Die Wasgoedlyn.

Bekijk de lokprent hier: https://www.youtube.com/watch?v=VMbnFctJdBA&feature=youtu.be

Datum: 21 februari 2019
Aanvang: 20 uur
Waar: Blandijnberg 2, 9000 Gent
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte (Campus Boekentoren)
Auditorium 4, Jaap Kruithof
Toegang: gratis

 

Mandela Lecture: ‘Nelson Mandela – the legacy’ by Zelda la Grange [maandag 26 november 2018]

 

Tom Lanoye en Stefan Hertmans in gesprek met hun Zuid-Afrikaanse vertaler Daniel Hugo [vrijdag 26 oktober 2018]

Op vrijdag 26 oktober (14u-15.30u) heeft in auditorium 1 Jan Broeckx een uniek evenement plaats. Daniel Hugo, vertaler op campus, verblijft gedurende twee maanden in Gent op uitnodiging van het Gentse Centrum voor het Afrikaans en de Studie van Zuid-Afrika (UGent)
Wij hebben Tom Lanoye en Stefan Hertmans bereid gevonden naar de faculteit te komen om voor jullie in gesprek te gaan met hun vertaler in Afrikaans. Daniel Hugo vertaalde Een slagerszoon met een brilletje, Kartonnen dozen, Sprakeloos en Gelukkige slaven van Lanoye, Oorlog en terpentijn van Hertmans. Momenteel bereidt hij in Gent een vertaling voor van Benno Barnards dichtbundel Het trouwservies en Hugo Claus’ magnum opus Het verdriet van België.

De faculteit, de vakgroep Letterkunde en de onderzoeksgroep Gents Centrum voor het Afrikaans nodigen u van harte uit.

Leeskring Zuid-Afrikaanse literatuur met professor Andries Visagie (Universiteit Stellenbosch): Die Dao van Daan van der Walt door Lodewyk G. Du Plessis [maandag 22 oktober 2018]

Locatie:
Universiteit Gent, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte (Campus Boekentoren)
Faculteitsraadzaal, 1e verdieping
Blandijnberg 2, 9000 Gent

Aanvangsuur: 20 uur
Toegang: gratis

Andries Visagie is professor verbonden aan de Universiteit van Stellenbosch en is in Gent gastonderzoeker van 4 oktober tot 7 november. Hij bespreekt voor deze leeskring de roman Die Dao van Daan van der Walt, de debuutroman van Lodewyk G. Du Plessis.

Toe Daan van der Walt, ’n eerstydse Kalahari-boer, ’n vertigo-aanval kry, laai sy vervreemde seun hom by ’n monnikeklooster in China af. Onder leiding van Meester Yang moet Daan tai chi doen in ’n poging om sy balans te herstel. Maar daar is ook iets anders wat aan Daan vreet, iets wat hy van sy hart móét afkry voor hy sy weg na die hiernamaals kan vind. Dalk is dit tyd dat hy aan Magrieta, sy oorlede vrou, skryf en sê dat hy haar liefgehad het.
In Die Dao van Daan van der Walt word die Afrikaner-dilemma in die moderne lewe met ’n fyn lem oopgevlek.

Gelieve in te schrijven voor deze leessessie via laura.engels.be@gmail.com.

Graag inschrijven: laura.engels.be@gmail.com

Inaugurele rede door de nieuwe leerstoelhouder professor Wannie Carstens [donderdag 4 oktober 2018]

Reflectie door Yves T’Sjoen: https://www.litnet.co.za/antjie-krog-is-nobelprijs-waardig/

Op bezoek naar het Zuid-Afrikahuis in Amsterdam [woensdag 15 november 2017]

In het pand aan de Keizersgracht krijgen de studenten een rondleiding in de bibliotheek en kunnen zij een documentaire over de geschiedenis en de renovatie van het prachtige huis bekijken. De Amsterdamse en Gentse leerstoelhouders Zuid-Afrika (Margriet van der Waal & Hein Willemse) zijn er te gast en zullen elk een korte uiteenzetting geven.
We worden getrakteerd op een broodjeslunch bij aankomst, gefinancierd door de Vlaamse Afgevaardigde van de Vlaamse regering in Nederland. Na afloop is er een receptie aangeboden door de directeur van het Zuid-Afrikahuis.

Nieuwsbrief LitNet: overzicht activiteiten rond Afrikaans en Zuid-Afrika aan de UGent:

Leerstoel Zuid-Afrika (UGent) en het Gents centrum voor het Afrikaans en de studie van Zuid-Afrika: Nieuwsbrief (oktober 2017-januari 2018)

 

Inhuldiging Leerstoel Zuid-Afrika [dinsdag 10 oktober, 15u – Faculteitszaal L&W]

Inhuldiging van de Leerstoel Zuid-Afrika: Talen, Literaturen , Cultuur en Maatschappij, met inaugurale rede door prof. Hein Willemse (Universiteit van Pretoria)

Registreer voor de inhuldiging van de Leerstoel Zuid-Afrika via https://webapps.ugent.be/eventManager/events/LeerstoelZuidAfrika

 

4de Mandela Lezing [dinsdag 10 oktober 2017, 19u30 – Aula UGent]

Jaarlijkse Mandela Lezing van de UGent “Tom Lanoye in gesprek met Antjie Krog over de rol van Nelson Mandela in Zuid-Afrika en de wereld vandaag”

Moderator: Katrien Vanderschoot

Muzikale omkadering door Sioen

Week van de Afrikaanse Roman, met Letterkundig Symposium in Gent [vrijdag 6 oktober 2017]

Datum: 6 oktober 2017
Aanvang: 13u – 18u
Locatie: KANTL, vergaderzaal
Organisatoren: Week van de Afrikaanse Roman, Universiteit Gent en die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns

Verloop van het symposium:

13u tot 13u15: Verwelkoming
13u15 tot 14u: Keynotelezing: Deidre le Hanie (Directeur ATKV, www.atkv.org.za)
14u-14u30: Academisch interview met Rudie van Rensburg
14u30 tot 14u45: Koffiepauze
14u45 tot 15u30: Keynotelezing door Andries Bezuidenhout over Gert Vlok Nel
15u30 tot 16u: Academisch interview met Willem Anker
16u tot 16u15: Koffiepauze
16u15 tot 16u45: Academisch interview met Ingrid Winterbach
16u45 tot 17u30: Herdenkingslezing Karel Schoeman door Hein Willemse
17u30 tot 18u: Receptie om 17u30

Voor het volledige programma, zie http://www.weekvandeafrikaanseroman.nl/

 

Afrika Filmfestival GENT [3-5 mei 2017] – De Centrale Gent

Met op 3 mei speciale aandacht voor Zuid-Afrika en screening van de film “The Endless River”, nabespreking over hedendaags Zuid-Afrika en receptie.

Voor het volledige programma, zie Afrika Filmfestival Gent

 

Op bezoek naar het Zuid-Afrikahuis in Amsterdam [dinsdag 22 november 2016]

Op 3 december 2014 ontving Breyten Breytenbach uit handen van rector Anne de Paepe de titel van doctor honoris causa van onze universiteit (video).

Op dinsdag 22 november is de internationaal gereputeerde schrijver en schilder op uitnodiging van de universitaire onderzoeksgroep Gents Centrum voor het Afrikaans en de Studie van Zuid-Afrika te gast in het Zuid-Afrikahuis (Amsterdam).

Docenten en studenten reizen naar de Keizersgracht waar ze getrakteerd worden op een gesprek tussen Breytenbach en zijn Nederlandse vertaler en oud-directeur van uitgeverij Meulenhoff Laurens van Krevelen.

De Afgevaardigde van de Vlaamse Regering in Nederland, het Zuid-Afrikahuis en de Gentse onderzoeksgroep financieren de reis van de studenten en de ontmoeting met de Zuid-Afrikaanse/Franse kunstenaar.

 

Breyten Breytenbach-2016

 

International Conference

 

Leeskring Afrikaanse Literatuur

 

Flyer Leeskring Afrikaanse Literatuur

 

RE-MOVING APARTHEID

Postdramatic and Postnarrative Modes of Coping with Trauma

 

28, 29 and 30 September 2016

Organized by research centre S:PAM (Studies in Performing Arts & Media) in collaboration with KULeuven, the University of Stellenbosch and the University of Leeds