Leerstoel Zuid-Afrika: talen, literaturen, cultuur en maatschappij

Op dinsdag 10 oktober 2017 wordt aan de Universiteit Gent de leerstoel Zuid-Afrika: talen, literaturen, cultuur en maatschappij officieel opgericht en ambtelijk bekleed. Het ambt wordt in het academiejaar 2017-2018 ingevuld door professor Hein Willemse van de Universiteit Pretoria. De inaugurale rede wordt om 15 uur in de Plateauzaal uitgesproken (Jozef Plateaustraat 22, Gent).

Schrijf in voor de inhuldiging van de leerstoel (oratie + receptie) op 10 oktober

 

De instelling van een academische leerstoel Zuid-Afrika: talen, literaturen, cultuur en maatschappij aan de Universiteit Gent sluit aan bij het wetenschappelijk onderzoek en het academisch onderwijs op het gebied van het Afrikaans en de studie van Zuid-Afrika in een veeltalige en multiculturele context. Het bestuur van het Gents Centrum voor het Afrikaans en de Studie van Zuid-Afrika staat in voor de voordracht van de kandidaat voor het gastdocentschap. Een adviesraad is opgericht van belanghebbenden die in Zuid-Afrika, Nederland en België de nodige wetenschappelijke expertise hebben opgebouwd op het gebied van de studie van het Afrikaans en de meertalige en multiculturele context van Zuid-Afrika.

Ambtelijke inhoud

De leerstoel Zuid-Afrika: talen, literaturen, cultuur en maatschappij wordt ingesteld voor een (eerste) periode van vijf jaar en is jaarlijks vacant. Elk academiejaar wordt een letterkundige, taalkundige of schrijver voor een verblijf van vier maanden voorgedragen als leerstoelhouder (gastprofessor UGent). Hij/zij is betrokken bij de organisatie van de symposia aan de UGent i.v.m. Zuid-Afrika (gefinancierd door het Fonds Neerlandistiek (Zuid-Afrika), FWO-Vlaanderen en de faculteit) en hij/zij geeft zo mogelijk, mede afhankelijk van de thema’s, de keynote lezing bij aanvang van een symposium. Daarnaast verzorgt hij/zij een reeks gastlezingen voor de studenten en wordt uitgenodigd voor een lezing/college aan de universiteiten van Leiden en Amsterdam en bijvoorbeeld in het Zuid-Afrikahuis (Amsterdam). Het ligt verder voor de hand dat zo mogelijk en afhankelijk van de beschikbare expertise gezamenlijk onderzoek wordt ondernomen (Gent, Amsterdam en Leiden) en de basis wordt gelegd voor nieuwe onderzoeksperspectieven en wetenschappelijke projecten.
Naast de vakgroepen Letterkunde, Taalkunde en Talen en Culturen participeren Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen, Geschiedenis en Vertalen, Tolken en Communicatie in de leerstoel.

Gents Centrum voor het Afrikaans en de Studie van Zuid-Afrika

Het Gents Centrum voor het Afrikaans en de Studie van Zuid-Afrika werd in 2016 als onderzoeksgroep opgericht in de faculteit Letteren en Wijsbegeerte. De onderzoeksgroep faciliteert internationale seminaries, wetenschappelijke colloquia en gastlezingen op het gebied van de taal- en letterkunde van het Afrikaans en de maatschappelijke context van een meertalig Zuid-Afrika. Daarnaast maken de bestuursleden van de universitaire onderzoeksgroep gebruik van hun expertise om academisch onderwijs over Afrikaans in binnen- en buitenland aan te bieden. Inmiddels vervult het onderzoekscentrum in Europees verband een coördinerende functie en brengt onderzoekers samen die op hetzelfde terrein werkzaam zijn.
De instelling van de leerstoel zal aanzienlijk bijdragen tot de academische en maatschappelijke erkenning van de uiteenlopende wetenschappelijke en culturele activiteiten die de Universiteit Gent onderneemt voor de studie van en het onderwijs over het Afrikaans en  Zuid-Afrika.
Op woensdag 11 oktober organiseert het Gents centrum voor het Afrikaans en de studie van Zuid-Afrika het vierde internationaal congres over Afrikaanse taal- en letterkunde.