Programma

INTERNATIONAAL CONGRES

“6de GENTSE COLLOQUIUM OVER HET AFRIKAANS”

 

16-18 OKTOBER 2019

PROGRAMMA

 

Woensdag 16 oktober 2019

[Faculteitszaal, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Blandijnberg 2, Gent]

15u00    Inaugurale rede door Leerstoelhouder Louise Viljoen (Stellenbosch Universiteit)

16u00    Receptie

[Aula UGent,Volderstraat 9, Gent]

20u00   Annual Mandela Lecture waar Breyten Breytenbach wordt geïnterviewd door prof. Margriet van der Waal [in Engels]

Muziek door Flip Kowlier.

Registratie: https://eventmanager.ugent.be/MandelaBreytenbach

 

Donderdag 17 oktober 2019

[Rector Vermeylenzaal & Dormitoriumzaal, Het Pand, Universiteit Gent,  Onderbergen 1, Gent]

 

9u00     Registratie met koffie

9u30      Opening door Timothy Colleman, Yves T’Sjoen en Annelies Verdoolaege [Vermeylenzaal]

9u40      Keynote lezing door Ronelda Kamfer [Vermeylenzaal]

10u30    Sessie 1

Taalkundige sessie [Dormitoriumzaal]

 • 10u30: Gaan haal die sjampanje! Een corpusanalyse van complex initials, door Liesbeth Augustinus & Peter Dirix (KULeuven)
 • 11u00: Die invloed van dialek op die skryfvaardighede van eerstejaar Afrikaansstudente, door Donovan Lawrence (Universiteit van Wes-Kaapland)
 • 11u30: ‘Objective vir’ on the rise? Een diachroon corpusonderzoek naar het gebruik van vir als objectsmarkeerder, door Dario Rens (Universiteit Gent)

Letterkundige sessie [Vermeylenzaal]

 • 10u30: Die representasie van “verbeelde Afrikas” in die latere poësie van Breyten Breytenbach (van 1984–2014), door Alwyn Roux (UNISA)
 • 11u00: Breytenbach door de ogen van Gerrit Komrij. Politieke beeldvorming van een vroege persona poetica, door Yves T’Sjoen (Universiteit Gent)
 • 11u30: Die etiese en die estetiese by Breytenbach, door Willie Burger (Universiteit van Pretoria)

12u00    Lunch

13u00    Keynote lezing door Gerald Stell (Hong Kong Polytechnic University): Sociolinguïstische stratificatie in het Namibisch Afrikaans: Percepties en huidige variatiepatronen [Vermeylenzaal]

14u00    Sessie 2

Taalkundige sessie [Dormitoriumzaal]

 • 14u00: Variatie en verandering in Afrikaanse argumentstructuurconstructies, door Timothy Colleman (Universiteit Gent)
 • 14u30: ‘n Spectacular vernacular: hoor wat sê Kaaps vir taalwetenskaplikes, door Theresa Biberauer (Cambridge University)

Letterkundige sessie [Vermeylenzaal]

 • 14u00: Die (re)konstruksie van die outobiografiese self in Breyten Breytenbach se “ʼn brief van hulle vakansie” (Die ysterkoei moet sweet, 1964), door Ihette Jacobs-Senekal (UNISA)
 • 14u30: Trauma theorie en Die ongedanste dans, door Francine Maessen (Universiteit van Leiden)

15u00    Koffie

15u30-17u00       Vertalerspanel in samenwerking met de Vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie (UGent) en het Centrum voor Literatuur in Vertaling – ingeleid door professoren Désirée Schyns en Yves T’Sjoen [Vermeylenzaal]

 • Jerzy Koch
 • Louise Viljoen
 • Georges Lory
 • Breyten Breytenbach

18u00    Diner in Theater Tinnenpot

20u00   Toneelopvoering Korreltjie Kantel  in Theater Tinnenpot, Tinnenpotstraat 21, Gent

  

 Vrijdag 18 oktober 2019

[Dormitoriumzaal & Sacristie, Het Pand, Universiteit Gent,  Onderbergen 1, Gent]

 

9u30      Registratie en koffie

10u00    Gastlezing door Nathan Trantraal (Rhodes University):Taalvariatie in het Afrikaans – Literair oeuvre van Breyten Breytenbach [Sacristie]

10u30    Sessie 3

Taalkundige sessie [Dormitoriumzaal]

 • 10u30: Die Roomse gevaar: ‘n Katolieke variasie in die Afrikaanse taal, door Anastasia de Vries (Universiteit van Wes-Kaapland)
 • 11u00: Prehistorisch taalcontact tussen Bantoe-talen en Khoisan-talen in zuidelijk Afrika, door Hilde Gunnink (Universiteit Gent)
 • 11u30: Meertaligheid in het Zuid-Afrikaanse hoger onderwijs: translanguaging en epistemologische toegang, door Alexander De Soete (Universiteit Gent)

Letterkundige sessie [Sacristie]

 • 10u30: Breytenbach as Nederlandse kultuuragent in mineur, door Hein Viljoen (Noordwes-Universiteit)
 • 11u00: “uit watter taal waar sal ek die sin moet haal”: die “moedertong” in gesprek met ander tale in Breyten Breytenbach se Op weg na kû (2019), door Louise Viljoen (Stellenbosch Universiteit)
 • 11u30: Alchemistiese transformasie binne Breyten Breytenbach se digkuns door Karen Kuhn (Adam Mickiewicz University)

12u00    Gastlezing door schrijver-academicus Fanie Olivier (professor-emeritus van die Universiteit van Venda): Oorblyfsels en ander klein dinge [Sacristie]

12u30    Lunch