Programma

INTERNATIONAAL CONGRES

“GENTS COLLOQUIUM OVER HET AFRIKAANS”

 22-23 OKTOBER 2015 – HET PAND

 

 

donderdag 22 oktober 2015

17u00  Registratie en koffie

18u00  Welkomstwoord door Marc Boone, decaan faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Universiteit Gent

18u15  Presentatie over de werking van het Gents Centrum voor het Afrikaans en de Studie van Zuid-Afrika, door Jacques Van Keymeulen

18u30  Toelichting bij de institutionele samenwerking van de UGent met Zuid-Afrikaanse instellingen, door Frederik De Decker, hoofd Afdeling Internationalisering

19u00  Getuigenissen van alumni van het vak ‘Afrikaans: taal- en letterkunde’ over hun affiniteit met Zuid-Afrika en de link met het gevolgde vak

19u30  Colloquiumdiner in het Universitair Congrescentrum ‘Het Pand’

 

vrijdag 23 oktober 2015

9u00    Opening door Jacques Van Keymeulen en Yves T’Sjoen

9u10    Keynote lezing door Gerhard Van Huyssteen (Sentrum vir Tekstegnologie (CTexT), Noordwes-Universiteit Potchefstroom) – Afrikaans Negentig – Afrikaans Digitaal

10u00  Koffie

10u30

Parallelle sessie 1: Corpora en de studie van het Afrikaans [Zaal Rector Blancquaert – geleid door Jacques Van Keymeulen]

 • Daniël Van Olmen (Lancaster University), Adri Breed (Noord-Wes Universiteit Potchefstroom) en Ben Verhoeven (Universiteit Antwerpen)
  Een synchrone en diachrone corpusstudie van (‘n) mens als onpersoonlijk voornaamwoord
 • Peter Dirix, Liesbeth Augustinus en Frank Van Eynde (KULeuven)
  Een corpusonderzoek over de vervangende infinitief in het Afrikaans
 • Timothy Colleman (Universiteit Gent)
  Een contrastieve blik op hulpwerkwoordelijke constructies met krijgen en kry

Pararelle sessie 1: Afrikaanse literatuur in transnationaal perspectief [Oude Infirmerie – geleid door Yves T’Sjoen]

 • Bernard Odendaal (Noord-Wes Universiteit Potchefstroom)
  Naklanke van Paul van Ostaijen se avantgardistiese digwerk in Afrikaans, met besondere klem op die poësie van George Weideman
 • Ihette Jacobs (Universiteit van die Vrystaat)
  Die gesprek tussen “Hebban olla vogala” en drie Afrikaanse gedigte
 • Fanie Olivier(Adam Mickiewicz-universiteit Poznan)
  Wat is Suid-Afrika?

12u00  Lunch

13u00  Keynote lezing door Louise Viljoen (Stellenbosch Universiteit): Transnasionale bewegings en kultuuroordrag tussen Afrikaans en Nederlands in Marlene van Niekerk se bundel Die sneeuslaper/De sneeuslaper

14u00

Parallelle sessie 2: Corpora en de studie van het Afrikaans [Zaal Rector Blancquaert – geleid door Gilles-Maurice de Schryver]

 • Elsabe Taljard en Nerina Bosman (Universiteit van Pretoria)
  Korpuslinguistiek en metafoorondersoek: moontlikhede en uitdagings met verwysing na kat- en hondmetafore in Afrikaans en Noord-Sotho
 • Danie Prinsloo en Nerina Bosman (Universiteit van Pretoria)
  ‘n Vergelykende korpusgebaseerde ondersoek na ‘n geselekteerde aantal leksikonitems in Afrikaans
 • Angelique Van Niekerk (Universiteit van die Vrystaat)
  Insigte uit ʼn korpuslinguistiese benadering tot advertensietaal in Afrikaans

Parallelle sessie 2: Afrikaanse literatuur in transnationaal perspectief [Oude Infirmerie – geleid door Annelies Verdoolaege]

 • Yves T’Sjoen (Universiteit Gent)
  Internationale tekstbewegingen. Nederlands > Afrikaans en de poëzie van Leonard Nolens
 • Joan-Mari Barendse (Universiteit van Suid-Afrika)
  Die tante uit Nederland in Etienne van Heerden se Kikoejoe (1996) en 30 nagte in Amsterdam (2008)
 • Hanneke Stuit (Universiteit van Amsterdam)
  Het ‘Transachtige‘ van Ubuntu: Medemenselijkheid en transgressie in Coetzee’s Age of Iron

15u30  Koffie

16u00

Parallelle sessie 3: Corpora en de studie van het Afrikaans [Zaal Rector Blancquaert – geleid door Timothy Colleman]

 • Benito Trollip en Gerhard Van Huyssteen (Noord-Wes Universiteit Potchefstroom)
  ʼn Beskrywing van die valensiemorfeem in Afrikaans vanuit ʼn kognitiewe gebruiksgebaseerde beskrywingsraamwerk
 • Liesbeth Augustinus, Ineke Schuurman, Vincent Vandeghinste, Peter Dirix en Frank Van Eynde (KULeuven)
  Zoeken in een Afrikaans corpus: baie maklik!
 • Amelie Van Beveren (Universiteit Gent)
  De intensiverende resultatiefconstructie: een vergelijkend corpusonderzoek Nederlands-Afrikaans

Parallelle sessie 3: Afrikaanse literatuur in transnationaal perspectief [Oude Infirmerie – geleid door Yves T’Sjoen]

 • Hannah Kruithof (Universiteit Gent)
  Ek wou jou so graag aan ons plek van herkoms bind met woorde”: Over genre en politiek in Dominique Botha’s Valsrivier
 • Camille Bourgeus (Universiteit Gent)
  Breyten Breytenbach in het avant-gardetijdschrift Raster (1967-1972)
 • Caitlin Sabbe (Universiteit Gent)
  Een corpusonderzoek over gender in Zuid-Afrikaanse literatuur

17u30  Presentatie Afrikaans/Nederlandse dichtbundel AMALGAAM met voordracht van Afrikaans- en Nederlandstalige gedichten en interviews met de dichters Carina van der Walt & Willy Martin over hun poëzie en over het Afrikaans

18u30  Afsluitende receptie