Colloquium

Elk jaar organiseert het Gents Centrum voor Afrikaans een colloquium met een taalkundig en een letterkundig luik.

Colloquium 2018

Mededeling
We hebben gemerkt dat er bij sommige Zuid-Afrikaanse collega’s enige ongerustheid bestaat over het feit dat de voertaal voor de taalkundige component van het Gents colloquium dit jaar Engels zal zijn. We willen beklemtonen dat dit geen fundamentele koerswijziging inhoudt en dat het geenszins onze bedoeling is om het taalkundige deel van het Gents colloquium voortaan standaard in het Engels te houden. De editie-2018 is, zoals uitdrukkelijk vermeld in de oproep die we een paar weken geleden hebben verstuurd, een bijzondere editie. Het Gents Centrum heeft de gelegenheid gekregen om de tweede editie van de Afrikaans Grammar Workshop (AGW) in Gent aan te bieden, als deel van het colloquium. De AGW is een jong maar waardevol initiatief dat uitdrukkelijk gericht is op de internationalisering van de grammaticale studie van het Afrikaans: de vorige editie ervan vond plaats in 2016 in Johannesburg, in het Engels, en werd bijgewoond door taalkundigen uit zes verschillende landen met een gedeelde belangstelling voor het Afrikaans als objecttaal. De leden van het Gents Centrum zijn ervan overtuigd dat zulke initiatieven bijdragen aan de interesse voor en kennis over het Afrikaans en hebben de kans om AGW2 in Gent aan te bieden dan ook dankbaar aangegrepen. Op die manier hopen we dit jaar ook een gedeeltelijk nieuw publiek bij de activiteiten van het Centrum te betrekken: er zijn zowel in de Lage Landen als in andere delen van de wereld zeker onderzoekers die oprecht geïnteresseerd zijn in Afrikaanse grammatica, maar die het Afrikaans en/of Nederlands niet voldoende beheersen om wetenschappelijke lezingen in die talen goed te verstaan, laat staan om zelf een lezing in het Afrikaans of Nederlands te geven.
     ​Het Gents Centrum heeft al veel inspanningen geleverd om de belangstelling voor het Afrikaans te promoten en de studie van de Afrikaanse taal- en letterkunde een Europees platform te bieden — en we hopen dat nog vele jaren te kunnen blijven doen. Tegelijk behouden we ons echter het recht voor om zelf, in eer en geweten, te beslissen over de talen waarin de diverse wetenschappelijke activiteiten die we organiseren worden aangeboden, rekening houdend met de doelstellingen ervan en met het beoogde publiek: vaak zijn de voertalen Nederlands en Afrikaans, en dat zal ook in de toekomst zo blijven, maar als de omstandigheden erom vragen moet het ook in het Engels kunnen — of in nog een andere taal.
We hopen met deze toelichting de bezorgdheid die blijkbaar bij sommige geassocieerde leden van het Centrum leeft te hebben kunnen temperen, en we kijken alvast uit naar de volgende editie van ons colloquium.

Archief